Skatans Kulturarv:

Forskningsprojektet Skatans historia

Det vore knappast möjligt att skriva Skatans Historia utan .....

Forngravar i Skatans omgivningar

Det kan vara intressant att besöka gamla gravrösen från .....

Från Medeltiden till slutet av 1800-talet

Ettusen år tillbaka i tiden var större delen av det som idag är.....

1900-talet

I början av 1900-talet blev Skatan ett populärt utflyktsmål, framförallt för.....

Skärskatten 1506

Nu har det gått drygt 500 år sedan det domslut fattades, som införde .....