Föreningar:

Njurunda Skärgård Ekonomisk förening:


Njurunda Skärgård ekonomisk förening som bildades 2005 arbetar för att utveckla ”vår del av världen”. Det innebär en levande och attraktiv skärgårdsmiljö med en bra marin infrastruktur.

Kallelse Årsstämma 2022 Skärgårdsföreningen

 • Läs info
 • Info om medlemsskap 2020

 • Läs info
 • Skatans Gästhamn:


  Gästhamnen i Skatans Fiskeläge ligger vid inloppet till Björköfjärden c:a 5NM väst om Brämön. Farleden till gästhamnen är prickad.

  Föreningsinformation

  Öppet: 25/5-30/9.
  Position: 62o11,7 N, 17o30,7 E
  Kustkort: 52 - Svenska Bottenhavet, Norra delen
  Skärgårdskort: 524 - Härnön - Brämön
  Djup: Hamnen liksom farleden in till Skatan har ett djup av minst 3.0 m
  Hamnvärd: Göran Sjöbom, Telefon 060-38100
  Mail: ole.doff@hotmail.com
  Gästplatser: 10
  Förtöjning: Ankare (lera) eller långsides.
  Avgift: 130 kr. El 30 kr. Dusch 25 kr/pers.