Utställning om Trålfisket i Medelpad

artikel_1959_del1_700px
Bilder och tidningsartiklar från trålfisket i Medelpad i Sillmans sjöbod på Lörudden.
TOP