Trålfisketräff i Skatan

Gruppbild med personer med anknytning till trålfiskeperioden i Njurunda. 2014-04-03 i Skatan
Det kom ungefär 25 personer av den gamla stammen. Björn Stark höll en genomgång av hur det var på 50-70-talen. Många delade med sig av erfarenheter, dokument och bilder från tiden det begav sig. De var speciellt inbjudna för att bidra med sina historier.

Björn Stark berättar om försöken med trålfiske i Medelpad
Björn Stark berättade en mycket intressant berättelse om sina uppdrag och upplevelser på de olika fartyg som han hade tjänstgjort på. Observera att tavlan som kan ses på bilden ovan är ett porträtt av Björns pappa Ruben Stark.

Fiskare samlade till möte om trålfisket i Medelpad
Lars Nordström hälsade alla välkomna och berättade om projektgruppens uppstart och syfte. Att vi kom igång med detta projekt var också att vi fick en "sponsorslant" från Widestiftelsen. Föreningen Tomtarna har tidigare samlat in material och forskat om fisket i Skatan. Lars berättade om att detta projekt avslutades i och med att trålarna kom till Galtström i slutet av 50-talet. Läs om detta projekt på www.skatan.nu

Utställning om trålfisket i Medelpad
En utställning hade sammanställts av material från Björns Starks pärm med tidningsklipp och fotografier.

Utställning i Skatan 2014-04-03
Deltagarna på mötet hade också medtagit eget material som gruppen nu fått låna. Joakim Söderberg kommer att se till att allt detta material digitaliseras för framtida användning och kommer samtidigt att jobba med att hålla hemsidan aktuell.
TOP